Hoonestustingimused

Elamurajooni ühtse ilme loomiseks tuleb hoonestamisel lähtuda detailplaneeringus, mis on kinnitatud Saue Vallavolikogu poolt 22. aprillil 2004 otsusega nr 031, kehtestatud hoonestustingimustest.
 
 
1. Hoonete paigutus krundil
Hooned on paigutatud krundile risti või paralleelselt kinnistu tänavapoolse piiriga.
 
Krundil reeglina võib olla kuni 2 hoonet (elumaja + abihoone)
2. Hoonete  kõrgus
Hoonete lubatud suurim kõrgus on 9 m. Hoone võib olla kuni 2-korruseline, keldrita.
3. Katusekalle
Hoonete lubatud katusekalle on 0-350.
4. Piirdeaed
Piirdeaia max kõrgus on 1,5 m. Tänavapoolne piire on puitpiire ning kinnistute vahel võrkpiire.
5. Parkimine
Elamukruntidel on reeglina kahekohalised garaažid. Lisaks on parkimisvõimalus 2-le autole garaaži ees.
6. Piirangud
Välisviimistluses ei ole lubatud kasutada palki.
Copyright (c) 2004 - Belinvest Holding OÜ DeepCMS